ANNO 2015

Anajsela

Chovatelská stanice

Flat Coated Retriever v originálním znění FCI

FCI-Standard N° 121 / 28.10.2009  / GB

16.07.2012/ CZ

Překlad: Kateřina Samková

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 28.07.2009

VYUŽITÍ:
 lovecký pes.
KLASIFIKACE F.C.I.:
 Skupina 8 retrívři, slídiči, vodní psi.
Sekce 1 retrívři.
S pracovní zkouškou.
CELKOVÝ VZHLED:
 Bystrý, aktivní pes střední velikosti s inteligentním výrazem, silný bez těžkopádnosti, elegantní, aniž by byl příliš hubený.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT:
 Obecně obdařen přirozenými vlohami loveckého psa, optimismem a vlídností, které se projevují nadšenou akcí ocasu; spolehlivý a laskavý.
HLAVA:
 Dlouhá a půvabně modelovaná.
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Plochá a středně široká.
Stop: Mírný stop mezi očima, nikdy není zdůrazněn, linie hlavy nejsou konvergující ani divergující.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Dobré velikosti, s otevřenými nozdrami.
Čelisti / zuby: Čelisti dlouhé a silné, schopny nést zajíce nebo bažanta, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Zuby zdravé a silné.
Oči: Střední velikosti, tmavě nebo oříškově hnědé, s velmi inteligentním výrazem (kulaté vystupující oči jsou vysoce nežádoucí). Nejsou uloženy šikmo.
Uši: Malé a dobře nasazené, a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.
KRK:
 Hlava dobře posazená na krku; krk přiměřené délky a bez hrubosti; symetricky a šikmo nasazený na plece, dobře přecházející do hřbetu, umožňuje psovi snadno hledat stopu.
TRUP:
Bedra: Krátká a kvadratická. Otevřená a dlouhá bedra jsou vysoce nežádoucí.
Hrudník: Hluboký a široký, s dobře vyjádřeným hrudníkem. Přední žebra plochá. Dobře vyvinutý hrudní koš, který se postupně vyklenuje a uprostřed je výrazně klenutý, ale směrem k pánevním končetinám klenutí opět ubývá.
OCAS:
 Krátký, rovný a dobře nasazený, nesen vesele, ale nikdy nad úrovní hřbetu.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
 přední běhy rovné se silnými a kvalitními kostmi.
Lokty: Pohybují se čistě a rovnoměrně podél hrudníku.
Přední tlapy: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty. Polštářky silné a tvrdé.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
 Svalnaté. Měly by být rovnoběžně postaveny a rovné.
Kolena: Přiměřeně zaúhlená.
Nárty: Přiměřeně zaúhlené a hluboko posazené. Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
Zadní tlapy: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty. Polštářky silné a tvrdé.
CHODY / POHYB:
 Volný a plynulý, přímý a rovnoběžný při pohledu zepředu a zezadu.
OSRSTĚNÍ
 
SRST:
 Hustá, jemné až střední textury a dobré kvality, co nejhladší. Končetiny a ocas nesou výrazné prapory. Praporce v dospělosti dotvářejí eleganci dokonalého psa.
BARVA:
 Pouze černá nebo játrová.
VELIKOST:
Upřednostňovaná výška: Psi: 59 - 61,5 cm (23-24 palce),
Feny: 56,5 – 59 cm (22-23 palce).
Upřednostňovaná hmotnost v pracovní kondici:
Psi: 27-36 kg (60-80 lbs),
Feny: 25-32 kg (55-70 lbs).
VADY:
 Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat tradiční práci.
Vyřazující vady:
Agresivní nebo příliš plaší psi
Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

POZN.: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
zdroj: ČMKU

Flat coated retriever (FCR)

Toto plemeno bylo oblíbené hlavně v prvních desetiletích našeho století a dnes prožívá v západní Evropě opět renesanci. V České republice byli flat coated retrievři hodně dlouho téměř neznámí. Flat coated retriever se používá jako pes lovecký, slepecký, společenský, pes pro tělesně postižené i jako pes hledající drogy. Pro lov a pro ostatní pachové práce má oproti ostatním plemenům retrievera výhodu vysoce výkonného nosu. Na jeho vzniku se podíleli nemalou měrou setři a právě po nich flat coated retrívrovi zbyl vynikající nos, jejich rychlost, tělesný rámec a významnou měrou i elegance v pohybu. Dále mezi předky tohoto plemene patří předchůdci dnešních novofundlandských psů, St. John's labrador a vodní španělé. Je možné, že flat coated retriever má v sobě i krev skotských ovčáků. Po St. John's labradorovi mu zůstala jako všem retrívrům poslušnost, chuť k přinášení a především obrovská oddanost k lidem. Flat coated retriever chce vyhovět a velice snadno se všemu naučí. Obecně platí, že všichni retrievři mají rádi lidi a speciálně děti, ale u flat coated retrievera musíme říci, že děti miluje vášnivě. Jediné negativum u tohoto plemene, se kterým musíme počítat, je pozdější dospívání.

Do České republiky bylo plemeno flat coated retrievera přivezeno poprvé v roce 1990. Prvním zástupcem tohoto plemene u nás byla dvouletá fena Kajta Mimojska, která se do naší republiky dostala přes Rakousko, kde na výstavách dosáhla ohodnocení CACA (tzv. kandidát šampiona Rakouska). Přestože se tato fena narodila v Jugoslávii, je z čistě švýcarských rodičů z chovné stanice Felsbach majitele pana Steinera. Ve Švýcarsku je to velmi významná stanice labradorského, zlatého a flat coated Retrievera. V průběhu roku 1990 prošla tato fena výstavami vždy jako výborná a byla uchovněna. O rok později jsme ji byli u pana Steinera ve Švýcarsku krýt, ale tento vrh se bohužel moc nevyvedl. Z vrhu vzešla jenom jedna fena a dva psi. Fena v jednom roce stáří uhynula na problémy s páteří a rovněž psi byli pro další chov v České republice bezcenní, protože u nás zůstala pouze jedna fena, a to jejich matka.  

Již s mnohem větším úspěchem jsem v roce 1992 Kajtu nakryl v Rakousku psem Swallowsflight Black Xenios. Tento vrh se stal základem dalšího chovu u nás a v aktivním chovu je z něho pět fen. Pro tyto feny jsem přivezl ze Švýcarska psa jménem Hortensius von Axenfels a ten se stal otcem všech štěňat, která jsou potomky výše zmiňovaných fen. V roce 1995 se už objevily první velké problémy s krytím u nás v republice, proto jsme z Dánska dovezli psa jménem Melody Makers Hope of Liberty. Tento pes byl v roce 1996 uchovněn a na výstavách získal mnoho nejvyšších ocenění. Je plnochrupý, HD 0/0 (výborné vyhodnocení rentgenu kyčelních kloubů) a má ob­rovské množství srsti, což pro náš chov potřebujeme. Jací budou jeho potomci, ukáže teprve čas, protože příroda je mocná a genetika nevypočitatelná.

                                                                                                                                                                                                                     Ing. Jan Kubeš